Kterak Putin čelil pěti tisícům

Pátek 15.3.2024 10:00 Katy Mandulová

Kterak Putin čelil pěti tisícům

V roce 2022 se v několika facebookových skupinách rozšířila dezinformace ohledně incidentu z roku 1989 v Drážďanech. Dle příspěvku měl v těchto bouřlivých dobách rozzuřený dav vyrabovat budovu vedle velitelství KGB v Drážďanech. Mělo se jednat o velittví STASI zničené davem a agenti STASI měli být davem doslova rozsápáni. Tato agresivní lůza se pak měla přesunout k budově KGB.

Tam však ve dveřích narazili na mladého statečného Rusa, důstojníka, Vladimíra Putina. Tento se hrůzyplnému davu postavil a moudře k němu promluvil. Jeho velící důstojník utekl a on se stává nejvyšší hodností v ohrožené budově. Volá marně o posily z okolí, jenže je nedostává. Zůstává sám… A předstoupí před dav, sdělí jim, že Berlínská zeď padla z vůle SSSR a kromě jiného zmíní svou pistoli s dvanácti náboji, musí budovu ochránit i střelbou! Z oken vykukují další ozbrojení Rusové.

Jako Rus přece nemůže jinak! Pak se, považte, otočí k davu zády! A vrátí se do budovy. Dav však nezaútočí a budova i s dokumenty je uchráněna! Vyprávění je samozřejmě dále ověšeno obdivem k Vladimíru Putinovi se zdůrazněním, že s někým takovým si chce zahrávat NATO a EU!

Vyprávění je to hezké, bohužel pravdivé jen z malé části. V roce 2018 archivy STASI uchráněné tehdy samotnými východními Němci, aby hrůzy páchané tajnou policií nebyly nikdy zapomenuty a složky nebyly zničeny, vydaly důkaz. Vladimír Putin byl příslušníkem STASI, byť příslušen hlavně ke KGB, doklad STASI otevírající mu ve východním Německu další dveře a možnosti, měl. Ulehčil mu komunikaci i nábor nových donašečů. Přítomen tedy v oněch dnech v Drážďanech byl. To pravda je.

 

Záznamů bylo zachráněno tolik, že Putinova průkazka u tajné policie se z nich vyloupla až v roce 2018.

 

Také je pravda, že občané pronikli do sídla STASI. Jak bylo zmíněno, jejich snahou bylo zabránit ničení záznamů ze strany agentů STASI, aby byly zachovány hrůzné důkazy o jejich činnosti. O likvidaci nemůže být řeč. Té přišli právě zabránit.

A zlatý hřeb se statečným důstojníkem Putinem? Onen skutečný dav, čítající přibližně dvacet lidí, vedl Herbert Wagner, který vypověděl, že se mu do toho příliš nechtělo, ale skupinu nešlo zastavit. Wagner se Sověty provokovat bál. Skupina dorazila k budově KGB, chvíli skutečně rozmlouval s důstojníkem Putinem a pak všichni odešli. Incident byl tak nepodstatný, že dokonce o něm zpětně neexistuje ani oficiální záznam, existuje hlavně ve vzpomínkách účastníků.

Své si ovšem přibarvily i ruské televizní kanály a dav nafoukly do velikosti 5 tisíc lidí, opilých a se zbraněmi v rukou. Ty měl Putin přesvědčit zjevně svým rétorickým mistrovstvím a silou osobnosti. Příspěvky na internetu i reportáž ruské státní televize měly jediný cíl, zastrašit kohokoliv, kdo by měl zpochybnit postavení novodobého ruského cara.

Putin však nečelil nikdy rozzuřenému davu, ale pouze pragmatikovi nepřesvědčenému o svém konání a po krátké rozmluvě s úlevou odešel. Pro zveličení osoby Vladimíra Putina po odhalení v archivech STASI však bylo potřeba vytvořit historku hrdiny v cizích divokých krajích, který vždy ví co dělá a s chladnou hlavou čelí agresivní opilé lůze. Že se tak nikdy nestalo, však nikoho jako vždy v těchto případech netrápí.