Twitter pod vedením Elona Muska plní více vládních požadavků

Čtvrtek 18.5.2023 10:00 Jiří Větvička

Twitter pod vedením Elona Muska plní více vládních požadavků

Uplynulo již šest měsíců od doby, kdy Elon Musk převzal Twitter. Po několika obratech ve vyjednáváních se stal majitelem a z veřejně obchodované společnosti se stala společnost jednoho muže. Pod Muskovým vedením se uskutečnilo několik změn, z nichž většina je vnímána negativně.

Jakožto velký zastánce svobody slova se Musk nechal slyšet, že sociální síť nekupuje kvůli zisku, ale aby zůstal zachován digitální prostor, na kterém se budou střetávat různé názory. Jím slíbená éra svobody projevu a nezávislosti na politických rozhodnutích však brzy získala mnoho trhlin. Tou poslední je zjištění technologického listu Rest of World, který uvádí, že Musk plní politickou cenzuru více než předchozí vedení.

Podle dostupných údajů z databáze Lumen vyplývá, že mezi 27. říjnem 2022 a 26. dubnem 2023 obdržel Twitter celkem 971 žádostí od různých vlád a soudů. Žádosti se týkaly jak odstranění konkrétních příspěvků, tak identifikace anonymních účtů. Z tohoto počtu společnost plně vyhověla 808 případům a v dalších 154 případech vyhověla částečně. U zbylých devíti žádostí není uvedena žádná konkrétní odpověď. Z dat dále vyplývá, že nedošlo ani k jedinému odmítnutí.

Největší podíl žádostí pocházel ze zemí, které nedávno přijaly zákony omezující svobodu projevu, především z Indie, Turecka a Spojených arabských emirátů. V případě Německa, které generovalo 255 žádostí, došlo k revizi zákona z roku 2017, který zakazoval nenávistné projevy a extremismus.

Čísla zároveň ukazují prudký nárůst žádostí, kterým Twitter vyhoví v plném rozsahu. Před Muskem se toto číslo pohybovalo kolem 50 %, ale po akvizici vzrostlo na 83 % (808 žádostí z celkových 971).

Jak vlády mohou využívat svého postavení k cenzuře, ilustruje případ z ledna tohoto roku. Indické ministerstvo informací nařídilo Twitteru, aby odstranil všechny příspěvky sdílející záběry z dokumentu BBC o premiérovi Naréndrovi Módím. Odstraněny byly desítky příspěvků, včetně jednoho od místního poslance.

Další příkladem jsou právě probíhající volby v Turecku. Twitter den před volbami vyhověl žádosti turecké vlády a zablokoval vybrané účty. Mezi takto omezené účty patří novináři nebo příslušníci kurdské národnosti. Zablokované účty nelze zobrazit v Turecku, z ostatních států jsou i nadále viditelné.

Veškeré údaje jsou čerpány z databáze Lumen, která shromažďuje vládní žádosti. Mimo jiné do ní přispívají společnosti Google, YouTube, Wikipedia nebo Reddit. Záznamy jsou tvořeny z vlastních hlášení a neexistuje právní požadavek, aby tato hlášení byla úplná, přesto jsou v oboru považovány za velmi přesné.

Musk doposud nezveřejnil žádnou zprávu o transparentnosti tak, jako to dělalo předchozí vedení, avšak do Lumenu byly zasílány informace pravidelně. To se však změnilo a od 15. dubna nejsou v databázi žádná nová hlášení. Doposud není jasné, zda se jedná o důsledek technického problému, nebo o záměrné rozhodnutí společnosti.

Twitter v minulosti aktivně bojoval proti vládním režimům. V roce 2014 byla sociální síť na dva týdny zakázána v Turecku. Částečně i kvůli tomu, že odmítla zablokovat příspěvek obviňující bývalého vládního úředníka z korupce. 
V červenci 2022 se společnost bránila soudní cestou a zažalovala indickou vládu, která požadovala omezit viditelnost konkrétních tweetů. Po Muskově převzetí však Twitter vyhověl více než 100 požadavků namířených proti novinářům, zahraničním politikům nebo básnířce Rupi Kaur.

Musk v nedávném rozhovoru pro BBC uvedl, že jeho vize svobody projevu se nevztahuje na právní požadavky.