Často kladené dotazy

Existují 3 úrovně práv pro aplikace přistupující přes API Twitteru:

  1. Čtení
  2. Čtení a zápis
  3. Čtení, zápis a přístup k soukromým informacím (např. email)

pokud má aplikace mít možnost zapsat na seznam blokovaných do účtu uživatele další položky, potřebuje logicky alespoň čtení a zápis. A přesně o tato práva před započetím aplikace požádá. Soukromé informace nepoužíváme. Pokud jste práva již povolili a chcete toto povolení odvolat, můžete tak učinit v nastavení účtu Twitteru. Máte nad tím plnou kontrolu.

Aplikace přistupuje přes standardní API (application programming interface) Twitteru. Pro přístup k uživatelskému účtu je serverem Twitteru požádán uživatel o přidělení práv. Aplikaci je v případě kladné odpovědi přidělen tzv. přístupový token, nad kterým má uživatel plnou kontrolu - může jej proto v nastavení kdykoli odvolat:

Nastavení a soukromíZabezpeční a přístup k účtuAplikace a relacePropojené aplikace → BezDezinfa APP → Odvolat oprávnění aplikace

Vzhledem k povaze fungování Twitteru by uživatel na svém účtu hned viděl, pokud by aplikace udělala něco jiného, než slibuje. Není možné, aby aplikace udělala nějakou akci a uživatel o ní nevěděl. Tweetování, retweetování, mazání tweetů, odesílání soukromých zpráv, práce se seznamy uživatele a další věci, to vše uživatel na svém účtu okamžitě vidí. Zneužití práv aplikací by se velmi rychle rozneslo a už by jí nikdo nikdy nedůvěřoval.
Pokud na svém účtu vidíte, že aplikace udělala přesně to, o co jste ji sami požádali a nic jiného, máte zároveň jistotu, že nic jiného (nekalého) nedělá. Pokud jste aplikaci už použili a dále ji nepotřebujete, můžete odvolat oprávnění, která jste jí dříve přidělili. Podrobnosti viz dotaz "Jak můžu zrušit aplikaci oprávnění, která jsem jí dříve povolil?"

Délka práce nad každou úlohou vyplývá z omezení počtu volání za čas na každý účet. API Twitteru omezuje u blokování a ztišení (nebo jejich odvolání) počet požadavků na 50 za 15 min na každého uživatele na aplikaci. Tzn. že aplikace může do vašeho seznamu blokovaných či ztišených poslat (nebo odebrat) každých 15 min 50 položek a pak musí ¼ hodiny počkat, než může poslat (odebrat) další.
Toto byla vlastně nejtěžší věc při tvorbě aplikace - zajistit dlouhodobý a stabilní běh těchto úloh, aniž by se server, na kterém aplikace běží zahltil nebo během práce úlohu např. ztratil.

Patrně máte na mysli video, ve kterém byl tento výsledek operace:

Martin Jurica video s importem - fake pro běžného uživatele

autor videa samozřejmě ví - stejně jako my - že tato možnost "rychlého importu" je možná pouze pro vývojářský účet s registrovanou aplikací. Do něj pak je skutečně možné nahrát až 5000 položek naráz. Problém je, že jen do svého vlastního.

Tato možnost je pro běžného uživatele zcela nepoužitelná, musel by si svůj účet zaregistrovat jako vývojářský a pak na něm ještě zaregistrovat aplikaci, přičemž by dostal aplikační tokeny, ty by následně musel předat do potenciální aplikace, která by pak už tuto rychlou operaci dokázala zařídit.