VěŘtE
nEVěŘte

Subitle

Žijeme ve světě, ve kterém existuje reálné i zdánlivě nemožné, kde skutečnost na sebe bere podobu iluze a kde jsou některé věci nevysvětlitelné. 
Dokážete odlišit pravdu od lži? Vyzkoušejte si to! Přečtěte si následující tvrzení a - Veřte Nevěřte!

Pravda a lež žijí těsně vedle sebe, abyste poznali rozdíl, musíte být pozorní. Třeba tato fotografie - obyčejný detail kůry stromu.
Když se ale podíváte zblízka, vyjde celá pravda najevo - zjistíte, že na obrázku je i něco živého.
 Také existence projektu BezDezinfa se v roce 2023 na jeho domovské (a v té době jediné) platformě X(Twitter) v jeden okamžik zdála býti pouhou iluzí posledních měsíců.
Proto vám všem dnes naposled vyprávíme tento příběh.

Zdroj repro: www.thesun.co.uk

První dojem je pro lidi často důležitý. Je ale dobré na něj dát? Profil falše může často zastírat záři pravdy. Ne nadarmo se říká, že podvodníka může dělat jen někdo se "sympatickou a na první pohled důvěryhodnou tváři". A do takové pasti jsme se dostali i my.

Už je to více než sedm měsíců, kdy byla dobrá pověst BezDezinfa, po více než ročním fungování, pošramocena, v té době již bývalým členem týmu Josefem Mecelem (a následně Davidem Ranglem). Ten oznámil svůj odchod nám i veřejnosti na Twitteru (Josef tweet, který to dokazoval smazal, ale co je jednou na netu, zůstane na netu, příspěvek je uložen v archivu). Jeho odchod byl spojen s jeho dlouhodobější neaktivitou, byl odhlasován všemi členy týmu a byla mu nabídnuta možnost se kdykoliv k BezDezinfa opět aktivně připojit. Dle jeho pozdějších vyjádření, se mu nelíbil vývoj aktivit a směřování BezDezinfa, proto uznal za vhodné převzít a odstřihnout sedm aktivních členů BezDezinfa od Twitter účtu. Mohli jsme se přejmenovat a jít si vlastní cestou, připadalo nám ale správné poradit si s člověkem, který dokázal zneužít důvěry nás i nejednoho z vás. Navíc v té době používal práci všech členů týmu zahrnující nejen příspěvky na sociálních sítích, ale celý branding - tedy logo a identitu projektu. To bylo za hranicí zákona, protože se jednalo o naše autorská díla - na výzvy našeho právníka byly postupně v tichosti tato zákonem chráněná díla z účtu odebrána. Vše co jsme vytvořili bylo pryč a znamenalo to pro nás vzdát se bez mrknutí oka téměř roční práce, jen z rozmaru jednotlivce. Představte si takovou situaci a zkuste se zamyslet, kterou cestou byste se vydali. My jsem se rozhodli pro cestu delší a náročnější, ale správnou.

Stáli jsme proti našemu bývalému účtu s velkým dosahem, který jsme poslední měsíce posouvali kupředu právě my, nikoliv Josef Mecel, který byl dlouhodobě spíše neaktivní člen. Navíc jsme stáli proti účtu Josefa Mecela, který měl a má velký dosah. Ale stejně jsme tady, po více než půl roce, máme právní status spolku, máme za sebou spoustu aktivit, ať už v offline nebo online světě a ke spokojenosti a jak se říká ke štěstí nám chybí už pouze a jen, aby se za nás nikdo nevydával a neparazitoval na naší původní práci pro veřejnost. Značka BezDezinfa byla budována na kvalitě, ne kvantitě - a chceme v tom pokračovat. “Popularita” a sympatie však byly a jsou pro mnoho lidí důležitější než fakta. Přečtěte si následující body a zkuste posoudit, zda jsou pravdivé.

FIKCE!

Možná i vám Josef Mecel nebo David Rangl psal přes soukromé zprávy, že značka BezDezinfa je jeho a že ji náš tým používá neoprávněně. Oba se opravdu snažili celou věc vyřešit tak, že si zaregistrují značku BezDezinfa u Úřadu průmyslového vlastnictví. Z odkazů si můžete ověřit, jak jejich snaha dopadla. Příhláška registrace značky BezDezinfa jim byla po více než sedmi měsících jednání s úřady zamítnuta a tak na název BezDezinfa nemají jakákoliv práva. Narozdíl od nás - spolku BezDezinfa z. s.

FIKCE!

Josef dodnes prezentuje (např. i ve svém biu na sociální síti X), že je zakladatelem BezDezinfa.

Josef Mecel X BIO

Pravdou ovšem je, že BezDezinfa je od začátku komunitní projekt, u jehož zrodu stálo více lidí a ani název BezDezinfa nebyl zásluhou Josefa Mecela. Účet, na kterém později BezDezinfa vzniklo, založil původně Josef Mecel (@StopRusTrolling) a později jej vložil do projektu BezDezinfa. Na využití a přejmenování účtu (Twitter/X handle) se následně shodl celý tým.

FIKCE!

V pravidlech není specifikováno období ani rozsah práce (přínosu) jednotlivců do projektu. Všichni jsme se souhlasem tohoto bodu přenechali veškerou tvorbu ve prospěch projektu. Žádný člen tehdejšího týmu (až na jednoho ;-)) si pro sebe nic z projektu nenárokoval a dodnes nenárokuje.

FIKCE!

David Rangl i Josef Mecel činí přesný opak svých cílů a dělají to zcela vědomě. Duplikují náš projekt a svou činností nám “lezou do zelí”.

FIKCE!

V době, kdy Josef toto tvrdil tvořilo BezDezinfa, kterému nepřátelsky převzal Twitterový účet, sedm lidí. Z těchto našich dvou členů si Josef udělal terč a vytvořil nejednu pomluvu na jejich účet.

Josef Mecel X příspěvek

FIKCE!

Jeden příklad za všechny. Uživatel TrollHunterCZ nebyl a není členem BezDezinfa. Josef Mecel takto diskreditoval naše případné podporovatele, aniž by se namáhal své tvrzení doložit a dokázat - což je u někoho, kdo se pasuje do lovce s dezinformacemi přinejmenším zvláštní. Jelikož víme, že se nejedná o (krycí) účet nikoho z nás, tudíž Josef k tomu nemůže mít žádný důkaz, víme také, že se Josef neštítí bez mrknutí oka lhát a brát si za rukojmí i cizí uživatele, sledující a podporovatele BezDezinfa. Zbytek je další lež se záminkou pomluvit členy našeho týmu odporným způsobem.

Josef Mecel X komentář o TrollHunterovi

FIKCE!

Nejen všechny výše uvedené body jsou důkazem úmyslného šíření lží a dezinformací Josefem Mecelem.

 

Jak jste byli v naší kvízové hře dnes úspěšní? Podařilo se vám odhalit fikci nebo jste jí podlehli?

Chtěli bychom na závěr tímto poděkovat všem, kteří měli k celé situaci, která vznikla o minulých hlavních prázninách, trefné poznámky a dali si tu práci s ověřováním a zjišťováním informací, aby se v celé situaci vyznali už tehdy.

Komentář Bravely Basic

Komentáře Don_Parola

Komentáře Bravely Basic 2

Komentář Troll Huntera