Axiom

z řeckého axióma = co se uznává

Zavedené/uznané tvrzení, které se předem pokládá za pravdivé → tudíž se nedokazuje.