Kritické myšlení

výraz "kritické" je odvozen od řeckého slova "kritikos", což znamená "rozhodující" nebo "soudící". Slovo "myšlení" odkazuje na proces myšlení, který zahrnuje analýzu, hodnocení a syntézu informací

Způsob vědomého objektivního a analytického myšlení

Kyberšikana

Opakované chování v online světě s cílem ublížit ostatním