Whistleblower

whistleblowing = zapískání na píšťalku

Osoba, která se rozhodne jednat v zájmu veřejného dobra a odhalit informace o činnostech, které považuje za nemorální, neetické nebo škodlivé pro společnost či jednotlivce.

Warnockovo dilema

jak interpretovat chybějící odezvu (podle Bryana Warnocka)

Popisuje stav, kdy příspěvek nemá žádnou odezvu, a není proto možné určit, zda pouze nikoho nezaujal, nebo byl příspěvek naopak tak výborný, že k němu nikdo nemá co dodat.