Radikalizace

z latiny „radicalis“ neboli mající kořeny“, z latiny „radix“ neboli "root" (z kořene)

Činit něco důkladně, tzv. od kořenů, bez kompromisů, až do krajnosti