Brigading

původ slova pochází z francouzské brigade, a to z italského Brigata – bojová skupina (briga – potíž, roztržka, hádka)

Koordinovaná manipulace skupiny lidí v online prostředí za účelem poškodit dosah nebo osobu na sociálních sítích

Brandoliniho zákon / Princip asymetrie hovadiny

Množství energie potřebné k vyvrácení hovadiny je o řády větší než energie nutná k jejímu vytvoření