Brandoliniho zákon / Princip asymetrie hovadiny

Množství energie potřebné k vyvrácení hovadiny je o řády větší než energie nutná k jejímu vytvoření

→ vzniká obrovská nerovnováha mezi spotřebou energie k tvoření nesmyslů a k jejich vyvrácení
→ proto existuje tolik nevyvrácených nesmyslů

Tento zákon se opíra o základní 3 pilíře

  1. Lidé sobě i okolí neradi přiznávají, že něčemu nerozumí. Proto raději pri konfrontaci s neznámem raději souhlasně přikývnou, než aby odhalili slabé místo. Tím pádem se neobohacují o znalosti.
  2. Lze dokázat, že se něco nestalo? Ano ale těžce. V justici důkazy předkládá ten, kdo žaluje - ten kdo “něco tvrdí” si to musí obhájit. Mimo soudní budovy je to ale často naopak. Ti co něco hlásají si za tím stojí, klidně bez důkazů a musí se zasnažit druhá strana a případně to vyvrátit.
  3. Poptávka po skandálních a jiných nepříjemných informacích je. Lidi si do nich rádi projektují své vlastní averze a negativní postoje. Čím víc se nesmysl shoduje s viděním světa čtenáře, tím náročnější je čtenáři nesmysl vyvrátit.

Jak s tím naložit? Začněte u sebe!

  • Inteligentní a moudrý člověk se mimo jiné pozná podle toho, že umí přiznat, že něco nechápe.
  • Pokud to okolí využije k ponížení dotyčného, je toxické a je nutné se vypořádat s ním, nikoliv ustupovat ze svých kvalit.
  • Neberu nevědomost jako slabinu, ale jako příležitost se něco nového naučit!
  • Pokud něco tvrdím, snažím se to mít podložené.
  • Nenechám se při hodnocení pravdivosti informací ovládnou vlastními pohnutkami a emocemi. Jsem férový/á ke všem přijímaným informacím, i když se mi takzvaně “nehodí do krámu”.

Zdroje: Pickey, Respekt