Whistleblower

whistleblowing = zapískání na píšťalku

Osoba, která se rozhodne jednat v zájmu veřejného dobra a odhalit informace o činnostech, které považuje za nemorální, neetické nebo škodlivé pro společnost či jednotlivce.

Whistleblowing je nejčastěji definován jako akt odhalování nelegálních činů v nějakých organizacích.

Whistlebloweři mohou být zaměstnanci, bývalí zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci nebo jakékoli jiné osoby, které mají přístup k informacím o aktivitách dané organizace.

Oznamovatel, který nahlásí činnost v pracovním prostředí mající znaky

  • trestného činu
  • přestupku s horní hranicí pokuty alespoň 100 000 Kč
  • jednání porušující zákon na ochranu oznamovatelů či jiný právní předpis

má ze zákona právní ochranu.

Zákon přináší také povinnost interního systému na podávání a vyřizování takových oznámení.

Pojem whistleblower může být interpretován různě v závislosti na kontextu a perspektivě, ale všechny se shodují na základním principu odhalování informací v zájmu ochrany společnosti nebo upozornění na škodlivé praktiky.

 

Zdroje: britannica.com, whistleblower.justice.cz, oznamovatel.justice.cz